Tìm hiểu về thị trường thứ cấp là gì và chúng có đặc điểm như thế nào?

Thị trường chứng khoán (hay còn được gọi là TTCK) chính là nơi đã diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, cũng như là việc chuyển nhượng các loại chứng khoán; qua đó làm thay đổi cả chủ thể nắm giữ chứng khoán. Tùy thuộc theo tính chất của chứng khoán, thị trường chứng khoán có thể sẽ được phân ra làm hai loại đó chính là thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp. Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ ràng và sâu hơn về loại thị trường thứ cấp là gì? qua bài viết dưới đây.

Thị trường thứ cấp là gì?

Thị trường chứng khoán thứ cấp (hay secondary market) chính là thị trường giao dịch các chứng khoán mà đã được phát hành ở trên thị trường sơ cấp. Tuy nhiên ở trên thị trường thứ cấp vẫn diễn ra việc mua bán chứng khoán của các nhà đầu tư, và sau đó tiền thu được từ việc mua bán chứng khoán hoàn toàn không thuộc về nhà phát hành mà nó thuộc về các nhà đầu tư chứng khoán, hoặc là họ nhượng lại quyền sở hữu chứng khoán cho các nhà đầu tư khác. 

Sau khi mà chứng khoán đã được phát hành thì nó thường sẽ được mua đi bán lại rất nhiều lần ở trên thị trường thứ cấp, nhất là đối với các loại cổ phiếu. Dịch mua đi bán lại này sẽ có thể nhầm mục đích đó là cứt giữ các tài sản tài chính, hoặc là nhận một khoản thu nhập cố định vào hàng năm (thông qua các loại cổ tức hoặc trái tức…), ngoài ra còn có nhằm để hưởng chênh lệch của giá.

thị trường thứ cấp là gì

Vai trò rất quan trọng của thị trường thứ cấp 

Nhờ có sự xuất hiện của thị trường thứ cấp, mà công việc tính thanh khoản của các chứng khoán mà đã phát hành trên thị trường sơ cấp đều được đảm bảo. Các nhà đầu tư sẽ có thể chuyển đổi chứng khoán mà họ đang sở hữu trở thành tiền mặt hoặc là các loại chứng khoán khác khi mà họ muốn. Hoạt động của thị trường thứ cấp chỉ có thể làm thay đổi quyền sở hữu về các loại chứng khoán mà đã phát hành, tuyệt nhiên sẽ không làm tăng thêm lượng vốn đầu tư vào nền kinh tế.

Đặc điểm của thị trường thứ cấp hiện nay

Các khoản tiền thu được từ việc bán chứng khoán đều sẽ thuộc về các nhà đầu tư chứ không phải là ở các tổ chức phát hành. Và thị trường còn có tính liên tục, và việc mua bán ở trên thị trường thứ cấp còn phải thông qua các công ty môi giới. Hơn hết, thị trường thứ cấp có tính chất cạnh tranh thật sự hoàn hảo.

Mối quan hệ chính của thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp

thị trường thứ cấp là gì

Giữa một loại là thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, chúng có quan hệ nội tại, trong đó thị trường sơ cấp chính là cơ sở và tiền đề; còn thị trường thứ cấp chính là động lực. Nếu như mà không có thị trường sơ cấp thì sẽ không có chứng khoán để có thể lưu thông ở trên thị trường thứ cấp và ngược lại. Nếu mà không có thị trường thứ cấp thì thị trường sơ cấp sẽ khó có thể hoạt động một cách thuận lợi và trôi chảy.

Việc để có thể phân biệt được thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp thì việc đó mang tính chất tương đối. Trong thực tế ở tổ chức TTCK, thật sự rất khó để có được sự phân định rằng đâu là thị trường sơ cấp và đâu chính là thị trường thứ cấp. Có nghĩa rằng ở trong một TTCK ta sẽ vừa có giao dịch của thị trường sơ cấp mà cũng vừa có giao dịch của thị trường thứ cấp – nơi đây vừa diễn ra việc mua bán các loại chứng khoán mà mới phát hành, vừa diễn ra việc mua đi bán lại chứng khoán đã phát hành từ lâu. Tuy nhiên, việc phân định hai cấp của TTCK vừa có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình để mà tiếp cận thị trường nhằm phát huy các mặt tích cực và hạn chế đi mặt tiêu cực, vừa có thể đảm bảo sự vận hành ổn định của TTCK.

Đặc điểm và cơ cấu tổ chức của thị trường thứ cấp

Đặc điểm của nó

  • Thị trường thứ cấp có tính chất cạnh tranh vô cùng hoàn hảo.
  • Thị trường thứ cấp mang tính liên tục.
  • Khối lượng và nhịp độ giao dịch cực kỳ lớn, gấp rất nhiều lần so với thị trường chứng khoán sơ cấp.
  • Hoạt động chủ yếu của thị trường thứ cấp đó chính là các nhà đầu tư sẽ thực hiện việc chuyển giao quyền sở hữu chứng khoán và các loại tiền cho nhau.

Cơ cấu tổ chức 

thị trường thứ cấp là gì

Dựa theo tính chất tổ chức của thị trường, ta sẽ chia thành hai loại: 

  • Thị trường chứng khoán tập trung (còn có tên gọi là thị trường chứng khoán có tổ chức): giúp thực hiện mua bán các loại chứng khoán niêm yết sẽ được tổ chức một cách chặt chẽ hơn. Việc giao dịch chủ yếu cũng sẽ được thực hiện dựa theo phương thức khớp các lệnh tập trung. Thường sẽ chỉ có chứng khoán của các doanh nghiệp lớn, hoặc là doanh nghiệp có uy tín thì mới có đủ tiêu chuẩn niêm yết để chúng có thể được mua bán trên thị trường này. Việc giao dịch chủ yếu sẽ được thực hiện dựa theo phương thức khớp lệnh tập trung.
  • Thị trường chứng khoán phi tập trung (hay over the counter market): chính là thị trường giao dịch các loại chứng khoán mà chưa được niêm yết. 

Ngoài ra, dựa theo phân loại các loại hàng hóa giao dịch ở trên thị trường: Ta có thể chia thành hai loại là thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu. Hơn thế nữa ở những quốc gia có thị trường chứng khoán đang phát triển ở mức độ rất cao thì sẽ còn có thị trường chứng khoán phái sinh.

Kết luận

Trên đây là một trong những thông tin quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn về định nghĩa của thị trường thứ cấp là gì ở trong thị trường chứng khoán hiện nay. Hy vọng rằng bài viết có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về loại thị trường đặc biệt này.

Tin tức liên quan